این مجموعه در زمینه طراحی و تولید تابلوهای نرخ قیمت دیجیتال فعالیت می کند.
این تابلوها برای کابردهای بسیار متنوعی قابل استفاده می باشد.
در هر زمینه ای که نیاز به نمایش قیمت باشد این تابلوها قابل استفاده خواهد بود.
ماژولها به گونه ای طراحی شده است که امکان تغییر قیمت ها به سرعت و سهولت زیاد بابرنامه اندروید ریموت و ویندوز  قابل انجام است.